At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
TMMOB'nin kongresi başlıyor: Türkiye'nin sanayi macerası - Haberim Cepte

TMMOB’nin kongresi başlıyor: Türkiye’nin sanayi macerası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ismine Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2023 programı açıklandı.

‘Cumhuriyet’in 100. yılında nasıl bir endüstrileşme?’ sorusuna karşılık aranacak olan kongre kapsamında 30’a yakın akademisyen iki gün sürecek oturumlarda Türkiye’nin endüstrileşme macerasını anlatacak.

Sanayi, iktisat, siyaset alanında dünyadaki gelişmeler, Türkiye’nin planlama-kalkınma tecrübesi, mevcut program ve planlar, sanayi ve iktisattaki dönüşüm, yükseköğretim, nitelikli eleman, mühendislik, teknoloji, yapay zekâ ve ikinci yüzyılda nasıl bir endüstrileşme siyaseti gerektiği hususlarının irdeleneceği kongre kamuoyuna açık olarak yapılacak.

Kongre programı şöyle:

TARİH: 15-16 Aralık 2023

YER: MMO Eğitim ve Kültür Merkezi (Selanik Cad. No: 76 Kızılay/Ankara)

1. GÜN

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.10 Açılış Konuşmaları

Yunus YENER / MMO İdare Heyeti Başkanı

Emin KORAMAZ / TMMOB İdare Şurası Başkanı

10.10-10.50 Açılış Konferansı: Genel Kıymetlendirme /Türkiye’nin Planlama Tecrübesi ve 21. Yüzyılda Endüstriye Giriş

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

10.50-11.00 Ara

11.00-13.00 Yeni Dünya Durumu: ABD/Atlantik İttifakı (NATO, AUKUS Paktı) ile Yükselen Güç Çin/Avrasya/BRICS Ortasındaki Mücadele

Oturum Yöneticisi: Selçuk ULUATA

Küresel Hegemonya Mücadelesi

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Çin’i Anlamak ve Çin Mucizesi

Cevdet Kadri KIRIMLI

21. Yüzyıl’da Dünya Nizamı: Çok Kutuplu, Çok Koridorlu…

Doç. Dr. Kerem GÖKTEN

ABD’nin Çin Siyaseti: Geçmiş ve Gelecek

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇİÇEKDAĞ

13.00-14.00 Öğlen Arası

14.00-16.00 Dünyada Yeni Sanayi Politikaları

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Oktar TÜREL

Sanayi Siyaseti Teorisinde Yeni Açılımlar

Dr. Anıl ABA

Cumhuriyet Devri Ticaret Siyasetleri ve Bundan Sonra Yapılması Gerekenler

Prof. Dr. Turan SUBAŞAT

Değer Zincirlerinin Kırılganlıkları Artarken, Global Şirketlerin Yönlendiriciliğindeki Sanayi Siyasetlerinin Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Tesirleri, Gebze ve Setubal Örnekleri

Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

16.00-16.10 Ara

16.10-18.00 OVP, Kalkınma Planı ve Sınai Gelişme/Makro Performans İlişkileri

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

OVP (2024-26) ve 12. Kalkınma Planı (2024-28) Bağlamında Kamu Harcamalarının Gelişimi

Prof. Dr. Oğuz OYAN

Türkiye İktisadında Yapısal Dönüşüm ve Gelir Dağılımı

Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI

Son Açıklanan OVP’de Sanayi Bölümü Vizyonu ve Makroekonomik Büyüklükler

Güldem ATABAY

2. GÜN

10.00-12.15 Sanayi Nereye Gitti/Gidiyor?

Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR

Türkiye’de Kişi Başına Gelir ve Sanayi Hasılası Değişimi (2004-2021 Periyodu Mukayeseli Bölgesel Bir Analiz)

Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

Türkiye’nin Kalkınmasında Endüstrinin Rolü

Prof. Dr. Bilin NEYAPTI

Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?

Prof. Dr. Erol TAYMAZ

12.15-13.00 Öğlen Arası

13.00-15.00 Kalkınma ve Endüstrileşmede Nitelikli Eleman ve Teknoloji

Oturum Yöneticisi: S. Melih ŞAHİN

AR-GE Örgütlenmelerinin Mukayeseli Bir Milletlerarası Analizi

Mustafa TUNÇGENÇ

Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve Mühendis Emeği Nereye Yöneliyor?

Dr. Özgür NARİN

Türkiye’de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü

Dr. Aytül FIRAT

15.00-15.15 Ara

15.15-17.15 Yapay Zekâ, Objelerin İnterneti ve Geleceğimiz

Oturum Yöneticisi: Cem Nuri ALDAŞ

Üretimde Geleceğe Yönelik Dönüşüm: Objelerin İnterneti ve Yapay Zekâ

Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR

Altyapı Olarak Yapay Zekâ

İzlem GÖZÜKELEŞ

Bulut ve Yapay Zekâ Teknolojileri İle Özgür Yazılım ve Donanım Eşitlikçi Bir Dünya İçin Ne Söz Ediyor?

İlhami TÜRKDOĞAN

17.15 Kapanış Forumu

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN