Gerçek kesim itimadı altı ayın doruğunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ait gerçek kesim itimat endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. 2024 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Gerçek Kesim İnanç Endeksi (RKGE-MA), bir evvelki aya nazaran 1,5 puan artarak 103,5 düzeyinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında etkilerken, mevcut toplam sipariş ölçüsü, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamasına ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde tesirleri.

Mevsimsellikten arındırılmamış Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE) bir evvelki aya nazaran 2,9 puan artarak 104,4 düzeyinde izlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş ölçüsü ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir evvelki aya nazaran güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentilerin bir evvelki aya nazaran zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama ünite maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış taraflı beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık devir sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 0,2 puan azalarak yüzde 54,5 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi kolundaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9’a, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16 gerilerken, daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1’e yükseldi.

2024 yılı Mart ayında, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen karşılıklar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel tesirlerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir evvelki aya nazaran 0,2 puan artarak yüzde 77,2 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsimsel tesirlerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir evvelki aya nazaran 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 düzeyinde gerçekleşti.

(EKONOMİ SERVİSİ)